Tidligere styrelsesmedlemmer

Styrelsesmedlemmer siden fondens etablering:

Frede Bording, friskoleleder 1982-1983
Sv. Erik Bjerre, højskoleforstander 1982-1983
Vilhelm Nielsen, undervisningsinspektør  1982-1983
K. E. Bugge, professor, dr. theol.  1982-1998
Povl Kiilerich, domprovst   1982-1998
Erling Nielsen, gårdejer   1983-1994
Carlo Larsen, friskoleleder   1983-1997
Arne Kristiansen, konsulent   1983-2000
Jørgen Fastrup, højskolelærer   1986-1987
Kirsten D. Overgaard, højskolelærer   1988-1992
Thor West Nielsen, højskolelærer   1992-2000
Agnete Holm Hvidt, sognepræst   1994-1996
Anna Skriver, friskolelærer    1994-2000
Tage Liengaard, agronom   1996-1998
Bjørn Krab-Johansen, valgmenighedspræst   1998-2005
Erik Jakob Petersen, sognepræst   1998-2005
Erik Balslev-Clausen, provst  1998-2013
Margaretha Balle-Petersen, etnolog   2000-2010
Svend Budde, efterskoleforstander   2000-2013
Mogens Hemmingsen, højskoleforstander   2000-2016
Kim Arne Pedersen, valgmenighedspræst   2005-2018
Kurt V. Andersen, valgmenighedspræst   2005-2008
Lisbeth Andreasen, friskolelærer 2008-
Uffe Kirk, friskoleleder  2010-2014
Henning Nielsen, sognepræst 2013-2016
Hans Jørgen Karlshøj-Andersen, 2013-2018
Lis Eriksen Toelberg, arkivleder 2014-
Helga Kolby Kristiansen, højskoleforstander 2016-
Laura Lundager, Valgmeningshedspræst 2017-
Jeppe Søe, Journalist 2018-
Hans Henrik Hjermitslev, lektor 2019-