Styrelsen

styrelsen

Udby præstegård

STYRELSEN FOR N. F. S. GRUNDTVIGS FOND

Styrelsen består af 6 medlemmer, der udpeges for fem år ad gangen. Styrelsens medlemmer kan genvælges. Styrelsens medlemmer fratræder senest med den måned, hvori de fylder 70 år. Styrelsen vælges således:

Grundtvigsk Forum 1 repræsentant

Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 1 repræsentant

Dansk Friskoleforening 1 repræsentant

Folkehøjskolernes Forening i Danmark 1 repræsentant

Efterskoleforeningen 1 repræsentant

Grundtvig-Selskabet 1 repræsentant

Styrelsens medlemmer er pr. august 2016

Helga Kolby Kristiansen,  Høegh-Guldbergs Gade 51,2, 8000 Aarhus. Tlf. 20621314, e-mail: helgakolbykristiansen@gmail.com, formand (Folkehøjskolernes Forening i Danmark)

Lise Eriksen Toelberg, Glænøvej 359, Glænø, 4230 Skælskør. Tlf.: 58 19 56 95 e-mail: toelberg@godmail.dk, næstformand (Dansk Friskoleforening)

Hans Jørgen Karlshøj-Andersen, Vandrigsvej 21 4660 Store Heddinge Tlf.: 56 50 80 08, e-mail: hjk@efterskoleforeningen.dk, kasserer (Efterskoleforeningen)

Lisbeth Andreasen, Tingvejen 35 4400 Kalundborg Tlf. 40 78 71 73 e-mail: Lisbeth.Andreasen@email.dk, sekretær (Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder)

Laura Lundager Jensen, Langetoften 1, 4320 Lejre, luje@phmetropol.dk  (Grundtvigsk Forum)

Kim Arne Pedersen, Rørthvej 34 8300 Odder. Tlf. 21 75 22 97 e-mail: kirken@oddervalgmenighed.dk. (Grundtvig-Selskabet)