Historien

historien

N. F. S. GRUNDTVIGS FONDS HISTORIE

Nikolai Frederik Severin Grundtvig blev født den 8. september 1783. 1983 var altså 200-året for hans fødsel. Nogle år før begyndte forskellige enkeltpersoner, foreninger og institutioner at overveje, hvordan man kunne markere begivenheden.

I oktober 1979 samledes et repræsentantskab for det grundtvigske kirke- og folkeliv med andre interesserede private og offentlige institutioner i Vartov i København. I dette forum opstod tanken om at oprette N. F. S. GRUNDTVIGS FOND.

Ideen med fonden var at indsamle midler til en kapital, hvis årlige renteafkast skulle bruges til at udbrede kendskabet til N. F. S. Grundtvigs indsats.
I den sammenhæng tænkte man bl.a. på at få genudgivet centrale værker af N.F.S. Grundtvig, kommenterede udgaver af Grundtvig-værker og andre afhandlinger og udgivelser, der kunne have interesse i nutiden. Man kunne også tænke sig at støtte værker, der belyser Grundtvigs virkningshistorie i de frie menigheder og i Den danske Folkekirke, i forskellige skolesammenhænge og i det folkelige, kulturelle og politisk-samfundsrelaterede liv i Danmark og internationalt, herunder også udgivelser af biografisk art.

En mindre del af fondets afkast skulle kunne doneres ”til folkegavn”. Et bevidst vagt begreb, som løbende kan skifte nuance, men som primært handler om støtte til initiativer inspireret af N. F. S. Grundtvigs tanker og til hans virke.