Formål

FONDETS FORMÅL

Fondet har til formål at udbrede kendskab til N. F. S. GRUNDTVIGS indsats. Fondet kan i overensstemmelse med Grundtvigs tanker derudover støtte formål, der i almindelighed er ”til folkegavn”.

Bem.: Formuleringen ’til folkegavn’ stammer fra to steder i Grundtvigs digtning: ”Et jævnt og muntert virksomt liv på jord” og ”Som forårssolen morgenrød”. Bestemmelsen indgår i fondens formålsbestemmelse, fordi den kan tages i anvendelse i særlige tilfælde, hvor styrelsen finder en ansøgning egnet til støtte, men hvor ansøgningen ikke direkte kan henføres under fondens primære formål: At udbrede kendskabet til Grundtvigs indsats.