Donationer 2013

Uddelinger 2013  Bevilget beløb
Grundtvig og genrerne
Udgivelse red: Sune Auken og Christel Sunesen
5.000,00
Grundtvigs Mindestuer, Udby
Anlæggelse af løgplæne (Påskeliljer)
5.000,00
Oversættelse og udgivelse af Ove Korsgaards bog:
N.F.S. Grundtvig oversætt. på engelsk
Grundtvigsk Forum
20.000,00
Digital formidling af de grundtvigske steder
(Opsættelse af QR-koder samt udarbejdelse af tekster)
Grundtvig-Akademiet
15.000,00
Rødding Højskoles Elevforening: Støtte til udgivelse af 80 års højskolehistorie gennem tyve portrætter – til markering af Rødding Højsk. 170-års jub. 2014 15.000,00
Thorsted Friskole – Tilskud til udgivelse af bog
I den frie tankes tjeneste
15.000,00
Café Paraplyen – Ansøgning om 50 Højskolesangbøger 5.000,00
Verninge Forsamlingshus – Ansøgning om 75 Højskolesangbøger 5.000,00
Uddeling i alt 2013

 

85.000,00