Donationer 2013

 

Uddelinger 2013

 

Bevilget beløb

 

Grundtvig og genrerne

Udgivelse red: Sune Auken og Christel Sunesen

 

5.000,00

 

Grundtvigs Mindestuer, Udby

Anlæggelse af løgplæne (Påskeliljer)

 

5.000,00

Oversættelse og udgivelse af Ove Korsgaards bog:

N.F.S. Grundtvig – oversætt. på engelsk

Grundtvigsk Forum

 

20.000,00

Digital formidling af de grundtvigske steder

(opsættelse af QR-koder samt udarbejdelse af tekster)

Grundtvig-Akademiet

 

15.000,00

Rødding Højskoles Elevforening: Støtte til udgivelse af 80 års højskolehistorie gennem tyve portrætter – til markering af Rødding Højsk. 170-års jub. 2014  

15.000,00

Thorsted Friskole – Tilskud til udgivelse af bog

I den frie tankes tjeneste

 

15.000,00

 

Café Paraplyen – Ansøgning om 50 Højskolesangbøger

 

5.000,00

 

Verninge Forsamlingshus – Ansøgning om 75 Højskolesangbøger

 

5.000,00

 

Uddeling i alt 2013

 

 

85.000,00