Ansøgning om støtte

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ansøgninger

Ønsker man at søge fonden om støtte til et formål, der skønnes at ligge inden for fondens rammer, sendes der en ansøgning til fonden.

Ansøgningsskema:

Der skal ikke ansøges på noget ansøgningsskema.

Ansøgninger skal indeholde navn, adresse, tlf, mailadresse samt CPR eller CVR-nummer. Ansøgningen skal sendes elektronisk til formanden for  styrelsen:                                                     Helga Kolby Kristiansen,  helgakolbykristiansen@gmail.com

Ansøgningsfrist:

Ansøgninger kan sendes året rundt, men skal være fonden i hænde senest den 1. juni.

Uddelingsdato:

Der foregår kun uddeling af fondsmidler en gang årligt, nemlig på Grundtvigs fødselsdag den 8. september. Modtagere af donationer vil blive kontaktet umiddelbart efter.

Svar på ansøgning:

Der tilgår kun svar til de ansøgere, som bestyrelsen tildeler midler.

FONDENS MIDLER:

N. F. S. Grundtvigs Fond er skaffet til veje ved en stor folkeindsamling i årene op til hans 200 års fødselsdag i 1983.
Fonden har hvert år – den 3. søndag i fasten – indsamling i folkekirkens menigheder.
Fonden modtager med tak gaver og arv til Grundkapitalen. Man er i den sammenhæng velkommen til at henvende sig til fondens formand:
Helga Kolby Kristiansen
Høegh-Guldbergs Gade 51,2
8000 Aarhus
tlf.: 2062 1314
e-mail: helgakolbykristiansen@gmail.com