Ansøgning om støtte

Ansøgninger

Ønsker man at søge fonden om støtte til et formål, der skønnes at ligge inden for fondens rammer, sendes der en ansøgning til fonden.

Ansøgningsskema:

Der skal ikke ansøges på noget ansøgningsskema.

Ansøgninger skal indeholde navn, adresse, tlf, mailadresse samt CPR eller CVR-nummer. Ansøgningen skal sendes elektronisk til formanden for  styrelsen:

Helga Kolby Kristiansen,  helgakolbykristiansen@gmail.com

Ansøgningsfrist:

Ansøgninger kan sendes året rundt, men skal være fonden i hænde senest den 1. juni.

Uddelingsdato:

Der foregår kun uddeling af fondsmidler en gang årligt, nemlig på Grundtvigs fødselsdag den 8. september. Modtagere af donationer vil blive kontaktet umiddelbart efter.

Svar på ansøgning:

Der tilgår kun svar til de ansøgere, som bestyrelsen tildeler midler.

FONDENS MIDLER:

N. F. S. Grundtvigs Fond er skaffet til veje ved en stor folkeindsamling i årene op til hans 200 års fødselsdag i 1983.
Fonden har hvert år – den 3. søndag i fasten – indsamling i folkekirkens menigheder.
Fonden modtager med tak gaver og arv til Grundkapitalen. Man er i den sammenhæng velkommen til at henvende sig til fondens formand:
Helga Kolby Kristiansen
Høegh-Guldbergs Gade 51,2
8000 Aarhus
tlf.: 2062 1314
e-mail: helgakolbykristiansen@gmail.com